U nang tuyến vú và nguy cơ ung thư vú

Thông thường u nang là những u lành tính, nhưng trong một số ít trường hợp nó lại có khả năng biến thành ung thư vú!