U xơ vú, cắt rồi vẫn mọc!

Tái phát u xơ vú, u vú lành tính tái phát. Giải pháp nào để phòng ngừa tái phát u xơ vú và u vú lành tính. Cùng tìm hiểu